Odstranění jizev laserem

Při ošetření laserem nevznikají rozsáhlé, otevřené rány. Koherentní laserový paprsek umožňuje velmi přesné zacílení na problémovou oblast. Pro vaši představu - laser je schopen pracovat s přesností na tisíciny milimetru. Této přesnosti je samozřejmě schopen docílit nejen ve „vodorovném“  směru - tedy přesné zacílení na problémovou oblast pokožky, ale také ve „svislém“ směru – zasahuje do kůže jen v žádané hloubce. Ve výsledku laser umožňuje daleko přesnější a méně invazivní ošetření, než postupy klasické plastické chirurgie.

Pro ošetření laserem je vhodnější neopálená pokožka. Také po provedeném zákroku je potřeba se sluníčku důsledně vyhýbat. Pokud to není možné se sluníčku zcela vyhnout, použijte krém s vysokým ochranným faktorem. Pro tento typ ošetření v neakutních případech tedy raději volíme zimní období.

Cévní laser

Erbiový laser

Laser Smoothbeam

Musíte bohužel počítat s možností, že bude nutné zákrok opakovat. Je velmi dobré si pečlivě pohovořit s lékařem a ujasnit si svoje očekávání. Efekt ošetření laserem může být patrný až po několika měsících. Za úspěch je považováno vyblednutí a zploštění jizvy.