Jizva na rohovce

Jizva na rohovce způsobuje nepravidelný astigmatismus. Lomivé struktury oka jsou nestejně zakřivené. Tuto vadu není možné ovlivnit nošením brýlí. Někdy pomohou kontaktní čočky, ale většinou se musí přistoupit k operaci.

Jizvu na rohovce lze odstranit laserovou operací, ale jizva nesmí být příliš hluboká a musí být umístěná v horních vrstvách rohovky. Posouzení vhodnosti zákroku je samozřejmě vždy na očním specialistovi.

K léčení povrchových vrstev rohovky se využívá fototerapeutická keratektomie – PTK. Laserovým paprskem je možné odstranit vrstvu rohovky tlustou několik tisícin milimetru a tím ji opracovat do správného tvaru.

Zákrok probíhá při místním umrtvení očí anestetickými kapkami. To může být vnímáno pacientem jako velmi nepříjemné. Pacient při zákroku samozřejmě necítí bolest, ale je plně při vědomí a vidí zákrok probíhající na jeho očích. Takový stav samozřejmě většina z nás považuje za velmi nepříjemný. Tyto nevýhody jsou ale plně kompenzovány komplikacemi, které by mohly nastat v případě úplné anestézie. Zejména starší nebo psychicky labilnější pacienty je vhodné předem, v klidu informovat o plánovaném zákroku a tím je co nejlépe připravit.

Celý zákrok trvá několik minut. Po jeho dokončení je na oko umístěná terapeutická kontaktní čočka, která chrání rohovku do doby, než se zregeneruje vrchní epitelová část oka - obvykle 4-5 dní. Kontroly probíhají 5. a 10. den po operaci a následují kontroly po 1,3,6 a 12 měsících.

V prvních dnech je oko oteklé a bývá bolestivé. Pacient vidí ihned po zákroku, ale často neostře. K definitivnímu zahojení rohovky dochází až po několika týdnech, někdy až měsících. Poté také dojde ke stabilizaci zrakových funkcí – je potřeba počítat s tím, že každý laserový zákrok na rohovce mění počet dioptrií.